W dniach od 15 do 17 marca 2013 roku w Domu “Uzdrowienie Chorych” odbyły się rekolekcje formacyjne prowadzone przez wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża wraz z Duszpasterzem Ks. Radosławem Horbatowskim dla Centrum Ochotników Cierpienia, stowarzyszeń, które przyjmują duchowość Cichych Pracowników Krzyża i przyczyniają się do realizowania ich zadań apostolskich. Uczestnicy przyjechali z Zielonej Góry, Zawady, Leszna, Gaworzyc i Głogowa.

Dzięki łasce rozrostu Stowarzyszeń, dużej liczby osób zaangażowanych w to dzieło, rekolekcje zostały podzielone na dwie tury. Druga ma się odbyć już w kwietniu. Rekolekcje były czasem intensywnej, codziennej modlitwy, codziennej Mszy Św., uczestniczyliśmy w konferencjach i spotkaniach w grupach aby głębiej rozważać Słowo Boże, by jeszcze bardziej poznać Tego, który posłał nas do Apostolatu Centrum Ochotników Cierpienia, samego Jezusa Chrystusa. W spotkaniach w grupach dzieliliśmy się także swoim doświadczeniem wiary, spotkaniem w naszym życiu Jezusa z przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, Synu Marnotrawnym, Zagubionej owcy i Gospodarzu Winnicy. Na rekolekcjach pochylaliśmy się również nad problemami lokalnych Parafii w których działają Centra Ochotników Cierpienia. Jak włączyć osoby chore, cierpiące w aktywność Kościoła, jak włączyć osoby niepełnosprawne w życie społeczne. Zatrzymaliśmy się także nad wzrostem duchowym osób Apostolatu Centrum Ochotników Cierpienia, po to, by nie byli “pustymi” narzędziami w ręku Boga ale pełnymi łask i pokoju, chętnymi do dzielenia się tym co posiadają i tym kim są, z potrzebującymi. Czasem nie trzeba mówić o Bogu, nawet ani jednego słowa, by pokazać, że On po prostu Jest. Choć trudno jest to czynić we współczesnym świecie, w którym coraz bardziej dominuje chęć posiadania, coraz większy pośpiech, wystarczy świadczyć swoim życiem, swoją postawą, by inni zobaczyli, że też biegniemy ale do Zbawienia. Staramy się dzielić Tym, który przychodzi do nas przez sakramenty, żywym Bogiem, zdejmując z siebie „maskę” w sakramencie pokuty i pojednania, którego mogliśmy dostąpić podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Problemem, który także rozważaliśmy była właśnie “maska”. Nie tylko cierpią osoby, które widzimy, że są niepełnosprawne, chore, samotne czy z deformacjami. Cierpienie spotyka także tych, którzy z pozoru wydają się nam radośni. Ich cierpienie niszczy ich wewnętrznie, powoduje wewnętrzną niepełnosprawność, chorobę, deformację, która również potrzebuje interwencji drugiego człowieka, jego wsparcia, pomocy. Podczas udziału w Drodze Krzyżowej zobaczyliśmy, że jest ktoś, kto ma takie same blizny i zranienia jak my, że nie jesteśmy sami, że On- Jezus Chrystus, z miłości do nas wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia, zniewolenia, każdy grzech. Wziął i zaniósł na Krzyż by nas uwolnić, by dać nam życie przez swoje Zmartwychwstanie, by nas Zbawić.
Wolontariuszka Katarzyna Kubiak