Tym razem w rekolekcjach jesiennych od 1-4 października uczestniczyli członkowie apostolatu CVS z archidiecezji wrocławskiej, poznańskiej, częstochowskiej i naszej czyli zielonogórsko-gorzowskiej.
Jest to już druga tura rekolekcji w tym roku. Codziennie w programie były wspólne modlitwy poranne, Eucharystia, konferencje, które przybliżały i ugruntowały przynależność do charyzmatu bł. L. Novarese. Dzielenie sie własnym doświadczeniem przeżywania cierpienia i pracy w swoich grupach diecezjalnych dodało nam wszystkim siły do dalszego apostołowania.
Rekolekcje są źródłem duchowej siły, nadziei, radości … na cały rok. Ktoś powiedział, “że rekolekcje to ładowanie akumulatorów, błogosławiony czas, w którym oddawaliśmy chwałę Bogu i pokłon Maryi.” Wspólna modlitwa, spacery, oraz rozmowy dały początek bliskim znajomościom i przyjaźniom, które mamy nadzieję że się utrzymają przez cały rok. Czekamy zawsze z radością na spotkania, rekolekcje całej rodziny Centrum Ochotników Cierpienia Dziękujemy liderom, animatorom grup za zorganizowanie grup i przyjazd do “Domu Uzdrowienie Chorych”