Trzcinno to malutka wieś w województwie pomorskim, bardzo piękne miejsce
na odpoczynek. W tym trochę “odludnym” od zgiełku miejscu bez Internetu gdański CVS zorganizował w czerwcu kilku dniowe rekolekcje dla swoich członków, sympatyków, przyjaciół. Klimat wokół nastrajał do jeszcze głębszego przeżycia tego o czym mówił ks.Radosław H. Tematem rekolekcji połączonych też z wypoczynkiem było “siedem stopni ciszy wewnętrznej i zewnętrznej”, którą bł. Luigi Novarese proponował wszystkim należącym do Apostolatu Zbawczego Cierpienia (CVS) i Wspólnocie (Cichym Pracownikom Krzyża) jako drogę prowadzącą do świętości. (Kotwica ….). Wieczory wypełnione były śpiewem, radością bycia ze sobą i wspólną modlitwą. Zaproszeni goście nauczyli wszystkich piec chleb, opowiedzieli o bogactwie tamtejszej przyrody.
Dziękujemy całemu Zarządowi gdańskiego CVS za zaproszenie i wszystkim z którymi udało się stworzyć rodzinną atmosferę wzbogacając swojego ducha przynależności do dzieła bł. Luigego Novarese.