Program Rekolekcji

Czwartek:
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Konferencja I
„Wprowadzenie”- ks. Radosław Horbatowski
17:30 Różaniec
18:00 Eucharystia
19:00 Kolacja
20:00 Zawiązanie wspólnoty

Piątek:
8:00 Modlitwa poranna
8:30 Śniadanie
10:00 Konferencja II (Aula)
„Żart natury czy drogocenna perła”- s. Beata Dyko
11:30 Praca w grupach
13:00 Obiad
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Konferencja III
„Biblijni świadkowie cierpienia” – ks. Radosław Horbatowski
17:30 Różaniec
18:00 Droga Krzyżowa i Eucharystia
19:00 Kolacja
20:00 Adoracja w intencji wszystkich dzieł bł. Luigiego Novarese

Sobota:
8:00 Modlitwa poranna
8:30 Śniadanie
10:00 Pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego w Grodowcu
– Historia Sanktuarium
– Eucharystia
Konferencja IV „Maryja jutrzenka radości i nadziei ”- ks. Radosław Horbatowski
– Nabożeństwo zawierzenia.
13:30 Obiad
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Konferencja V
„Bracia i siostry osób chorych czy wolontariusze” – ks. Radosław Horbatowski
17:30 Praca w grupach
19:00 Kolacja
20:30 Wieczór ze św. Janem Pawłem II

Niedziela:
8:00 Modlitwa poranna (Aula)
8:30 Śniadanie
9:15 Podsumowanie rekolekcji (Aula)
11:00 Eucharystia
13:00 Obiad