Cisi Pracownicy Krzyża realizują nowy projekt. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej finansowana ze środków PFRON. Projekt “Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” polega na umożliwieniu dzieciom i młodzieży skorzystania z form rehabilitacji jakimi są hipoterapia i fizjoterapia w połączeniu z pracą z pedagogiem oraz zajęciami z terapeutą na zajęciach integracji sensorycznej.

Projekt ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, a w przypadkach kiedy sprawności fizycznej nie da się całkowicie przywrócić, zachowanie jej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby, jak również na zapobieganiu regresu umiejętności nabytych wcześniej.

Grupę docelową projektu “Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” stanowią dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 2-18 lat o zróżnicowanej jednostce chorobowej.