„Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii”

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cisi Pracownicy Krzyża realizują projekt:

pn. „Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób Niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii”

realizowanego w ramach konkursu pn „Kurs na samodzielność – zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/20160 a podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej poprzez hipoterapię, dogoterapię, fizjoterapię, integrację sensoryczną oraz spotkania z pedagogiem. Celem jest również zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz dzieci od 2 lat, z Głogowa, powiatu głogowskiego, górowskiego i polkowickiego (limit miejsc 20). Udział w projekcie jest bezpłatny.
Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu
1. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
2. Rehabilitacja (indywidualnie dobrana) w tym:
1) fizjoterapia
2) hipoterapia
3) dogoterapia
4) zajęcia z pedagogiem;
5) integracja sensoryczna

Zajęcia odbywają się w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł.Luigiego Novarese 2 od poniedziałku do piątku.