Przypatrzmy się powołaniu naszemu
Rozważania rekolekcyjne na temat powołania

„Temat zaproponowany do rozważenia „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”, jest parafrazą słów świętego Pawła, zapisanych we fragmencie „Listu do Koryntian”.(…) Apostoł zachęca każdego z nas do spojrzenia na cel i istotę swojego życia, ale jest to także apel skierowany do wszystkich ludzi każdej epoki. Można ustawiać sobie wielorakie systemy ocen i wartościowania. Jednak ocena ludzka, wielokrotnie, a może nawet zawsze, powierzchowna, okazuje się omylna. W konfrontacji z Prawdą objawioną, z nauka Jezusa, ale też w odniesieniu do głębokiej mądrości życiowej, podpartej wartościami religijnymi, to, co  my uznajemy za wspaniałe, godne podziwu, może nie mieć żadnej wartości.”

Autor opracowania: Mieczysław Guzewicz