Przyjmując komunię na język, módl się o przyjęcie Bożej mowy.

Dzienniczek św. Faustyny bardzo często odnosi się do mówienia do języka, którego używamy. Podkreśla również wagę ciszy. Faustyna drży na myśl o tym jak bardzo będziemy rozliczani ze słów naszych. Jak bardzo słowa mogą zranić. Ilu nastolatków i nie tylko załamuje się, docierając na skraj wycieńczenia, a nawet do samobójstwa, po wysłuchaniu oszczerstwa czy mobbingu. Faustyna szuka uzdrowienia z grzechów języka. Kiedy przyjmuje komunię na język, modli się o to, aby przejęła Bożą mowę.

Modlitwa:
Znajdź odpowiednie miejsce dla obrazu, oraz wygodną pozycję dla ciebie, tak byś mógł/mogła swobodnie się w niego wpatrywać.
Jak Jezus posługuje się językiem? Jak mówi do tłumów? W jaki sposób zwraca się do Apostołów? A jak do swoich przeciwników?
Jak odnosi się do swoich najbliższych przyjaciół? Jak ja używam języka? W jaki sposób wyrażam się o innych? Jak zwracam się do najbliższych?

Na zakończenie pomódl się słowami św. Faustyny:
Dopomóż mi, Panie, aby mój język był miłosierny, bym nigdy nie mówiła
ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.