24 lutego członkowie Rady COC i animatorzy grup przewodnich Stowarzyszenia „Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej spotkali się, aby wspólnie przeżyć dzień skupienia, aby umocnić się w swym powołaniu -służbie  osobom chorym, niepełnosprawnym i wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia fizycznego i duchowego.

   Na miejsce tego spotkania został wybrany Dom Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego SAC- sióstr Pallotynek. Założone w 1838 roku przez św. Wincentego Pallottiego stowarzyszenie zostało sprowadzone do Polski w 1934 , a w Gdańsku rozpoczęło swoją działalność zaraz po zakończeniu wojny w 1945 roku. Celem Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać  nadzieję i zapalać miłość  między ludźmi.

   W atmosferze skupienia i modlitwy w domu „na górce’ można było głęboko i bardzo osobiście wejść w treści nauk rekolekcyjnych, które głosił ks. Andrzej Wiecki.

   Temat spotkania zastał wybrany ze względu na słuchaczy i na czas Wielkiego Postu. Ks. Andrzej swoje rozważania rozpoczął od wyjaśnienia słowa- animator. Jest to człowiek, który ma polecone sobie osoby prowadzić do Boga. Jego podstawowym obowiązkiem jest budzenia życia duchowego. Sam musi doświadczyć obecności Boga w swoim życiu, żyć  i karmić się Nim i dopiero iść do drugiego człowieka. Musi być sobą przed Bogiem i ludźmi. Animator to człowiek, który daje całkowicie  siebie cierpiącemu. Powinien uświadomić swemu podopiecznemu, że jego cierpienie może doprowadzić go do spotkania z Jezusem, a cierpienie przyjęte dobrowolnie może przekuć na zbawienie drugiego człowieka.

     Ostatnią część rozważań rekolekcjonista przeznaczył na list papieża Franciszka na Wielki Post,  Zaznaczył, że otrzymujemy od Pana Boga przewodników na dany czas. Takim przewodnikiem na dziś jest Ojciec św. Franciszek, który wskazuje proste drogi do Boga: modlitwa, post, jałmużna.

Motywem przewodnim na te trudne czasy stało się zdanie z

Ewangelii św. Mateusza” Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu”. Słowa te dotyczą fałszywych proroków, przed którymi przestrzega Jezus. Będą oni wykorzystywać ludzkie emocje, aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Papież prosi więc: ‘ Jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do nas, abyśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby pomóc braciom”

      Wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwo udzielone przez ks. Andrzeja zakończyło część duchową.

        Na koniec pobytu w gościnnym Domu sióstr uczestnicy spotkania zostali poczęstowani smakowitą, gorącą zupą. Była to też wspaniała okazja do podzielenia się na bieżąco swoimi wrażeniami i refleksjami na wysłuchane i przyjęte do serca słowa. Teraz tylko trzeba wyjść i realizować je w życiu.

                                                   Maria Biernat