W listopadzie ubiegłego roku wspólnota Cichych Pracowników Krzyża wybrała na miejsce śp. ks. Janusza Malskiego, nowego Moderatora Generalnego, ks. Luigi Garosio.

Ostatni czas jednak dla całej wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża jest czasem trudnym.

Nasz Moderator Generalny od przeszło 3 tyg. jest na oddziale intensywnej terapii, podłączony pod respirator. Sytuacja zdrowotna naszego ks. Luigino niestety jest niestabilna, dlatego prosimy Was o kontynuowanie modlitwy w intencji ks. Luigino.

Prośmy Boga o dar uzdrowienia ks. Luigiego, aby ten czas był czasem łaski i jeszcze większego zjednoczenia z Chrystusem Ukrzyżowanym a Maryja Niepokalana, otoczyła go swoją opieką.

Módlmy się za wstawiennictwem naszego Ojca Założyciela, “Apostoła Chorych” Bł.Luigiego Novarese:

Ojcze, źródło miłosierdzia i pociechy, dzięki Ci składamy za dary udzielone Błogosławionemu Luigiemu Novarese, Założycielowi Cichych Pracowników Krzyża, oraz Centrum Ochotników Cierpienia.

Ty, łaską Ducha Świętego, uczyniłeś go kapłanem swojego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna, apostołem Twego najczulszego miłosierdzia. Spraw, Ojcze, abyśmy naśladowali Jego świetlany przykład w zawierzeniu Niepokalanej Maryi Dziewicy, w służbie Kościołowi, w przyjmowaniu cierpienia jako świętego czasu, poprzez który objawiają się Twoje wielkie dzieła, oraz w ukazywaniu ludzkiej i chrześcijańskiej wartości osób cierpiących. Uczyń nas, Ojcze, wiarygodnymi świadkami Chrystusa i udziel nam, za wstawiennictwem Błogosławionego Luigiego, łaski uzdrowienia z choroby dla ks. Luigino, której oczekujemy od Ciebie, jedyny Wszechmocny w miłości Boże.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

bł. Luigi Novarese, módl się za nami.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy się modlą i tym, którzy będą się nadal modlić z nami.