Wszyscy znamy ks.Janusza Malskiego, który przez wiele lat służył w naszym Domu a także w Polsce krzewiąc charyzmat Błogosławionego Luigiego Novarese i jego dzieła wśród osób cierpiących, chorych i z niepełnosprawnością. Wielką radością był i jest dla nas fakt, że od 8 lat jest Przełożonym Generalnym Cichych Pracowników Krzyża.

Otrzymaliśmy wiele od ks.Janusza a dziś ks. Janusz potrzebuje naszego wsparcia. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich członków apostolatu Centrum Ochotników Cierpienia, wszystkich sympatyków charyzmatu Bł.Luigiego Novarese i wszystkich przyjaciół o modlitwę w intencji ks. Janusza i jego zdrowia, gdyż przebywa w jednym z włoskich szpitali i jego stan zdrowia niestety nie jest najlepszy.

Prośmy Boga o dar zdrowia dla ks. Janusza, aby ten czas był czasem łaski i jeszcze większego zjednoczenia z Chrystusem Ukrzyżowanym.

W sposób szczególny wypraszajmy łaskę zdrowia dla ks.Janusza za wstawiennictwem naszego Ojca Założyciela, “Apostoła Chorych” Bł.Luigiego Novarese:

Ojcze, źródło miłosierdzia i pociechy, dzięki Ci składamy za dary udzielone Błogosławionemu Luigiemu Novarese, Założycielowi Cichych Pracowników Krzyża, oraz Centrum Ochotników Cierpienia.

Ty, łaską Ducha Świętego, uczyniłeś go kapłanem swojego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna, apostołem Twego najczulszego miłosierdzia. Spraw, Ojcze, abyśmy naśladowali Jego świetlany przykład w zawierzeniu Niepokalanej Maryi Dziewicy, w służbie Kościołowi, w przyjmowaniu cierpienia jako świętego czasu, poprzez który objawiają się Twoje wielkie dzieła, oraz w ukazywaniu ludzkiej i chrześcijańskiej wartości osób cierpiących. Uczyń nas, Ojcze, wiarygodnymi świadkami Chrystusa i udziel nam, za wstawiennictwem Błogosławionego Luigiego, łaski……. której oczekujemy od Ciebie, jedyny wszechmocny w miłości Boże.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

bł. Luigi Novarese, módl się za nami.

Ks.Janusz z góry dziękuje wszystkim za modlitwę i ofiarowanie cierpienia.