Współfinansowanego ze środków PFRON:                                  

1.Dzielni – Samodzielni – zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii

2.Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

3.Wydawanie czasopisma KOTWICA

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni) – 01.01.2014 – 31.03.2017

Termin realizacji projektu (projekt wieloletni) – 01.01.2018 – 31.03.2021

4.VI olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „VICTORIA

5.VII olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „VICTORIA

6.VIII olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „VICTORIA

7.Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia

______________________________________________________________________________

Współfinansowane ze środków PFRON przez Powiat Głogowski, reprezentowany przez PCPR w Głogowie:

1.Aktywni niepełnosprawni Klubu IKSON w sekcji Boccia

2.Aktywni niepełnosprawni Klubu IKSON w sekcji Boccia

3. Aktywni niepełnosprawni Klubu IKSON w sekcji Boccia

______________________________________________________________________________


Współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

1.IX olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „VICTORIA

______________________________________________________________________________


Współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

1.Rehabilitacja poprzez hipoterapię

2.Rehabilitacja poprzez hipoterapię

3.Wyjazd turystyczno-rekreacyjny dla członków Centrum Ochotników Cierpienia

4. Wyjazd integracyjno – krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia

______________________________________________________________________________