Współfinansowane ze środków PFRON

1.Wydawanie czasopisma KOTWICA

2.Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia