„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Takimi słowami zwrócił się do św. s. Faustyny Pan Jezus. Święto Miłosierdzia zamyka Oktawę Wielkanocy oraz otwiera Tydzień Miłosierdzia. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”, zaczerpniętym z nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tydzień Miłosierdzia jest czasem, który wzywa do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.

„Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu” – Prymas Wyszyński.Ta ogromnie trudna sytuacja pandemii koronawirusa wyzwala wiele dobra pośród ludzi.

Jezus miłosierny dźwiga dzisiaj z nami niepewność jutra, nasze zagubienie; dźwiga nasze niepokoje. Miłosierdzie Boga jest dzisiaj bliżej nas niż w czasach powodzenia i komfortu, gdy to zdawało się nam, że nieźle radzimy sobie z naszym życiem. Pan zaprasza nas, byśmy odkrywali Jego Boskie miłosierdzie w codzienności.

Prośmy dziś Jezusa Miłosiernego o powstrzymanie pandemii, za chorych z powodu koronawirusa, za osoby, które odeszły z powodu choroby, aby Bóg przyjął ich do swojego Królestwa, wypraszajmy Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dziś w sposób szczególny zawierzmy nasze rodziny, nasz kraj i cały świat Bożemu Miłosierdziu.

W naszym domu w Moncrivello, gdzie wspólnota Cichych Pracowników Krzyża ma szpital od jutra zaczną być przyjmowani chorzy na koronawirusa. W sytuacji kiedy wspólnota sama jest doświadczona chorobą, siostry i bracia zdecydowali się oddać na służbę innym. Pamiętajmy w modlitwie o nich, by Dobry Bóg błogosławił im w tym czasie, by wszyscy chorzy na Covid-19 odzyskali zdrowie.

Niech ten czas będzie dla nas wszystkich czasem kiedy będziemy bardziej otwarci na służbę drugiemu człowiekowi gdyż „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.