Zakończyła się 67 pielgrzymka Kapłańskiej Ligii Maryjnej do Lourdes. Tegoroczny temat zaczerpnięty ze wskazówek duszpasterskich sanktuarium to: “Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. W pielgrzymce uczestniczyło 84 pielgrzymów z różnych stron Włoch. Inaczej niż poprzednimi latami, pielgrzymka odbyła się drogą lotniczą. Mała grupa starszych oraz chorych kapłanów, odbyła w trakcie pielgrzymki spotkania formacyjne z J.E. Luciano Pacomio jako kontynuacja rekolekcji, które odbywały sie w ostatnich latach.  Pielgrzymi swiecy, natomiast, byli prowadzeni przez Abp. Benigno Papa. Pomimo intensywnego deszczu nabożeństwo przy grocie połączyło licznych włoskich pielgrzymów. Procesja ze świecami była znakiem naszej jedności z Bogiem, źródłem każdego światła. W tym roku w Lourdes, wspominano szczególnie 175. rocznica urodzin Bernadette i 140. rocznicę jej śmierci. Duży wizerunek naszego założyciela, bł. Luigiego Novarese, który zawisnął w Bazylice Piusa X pomiędzy Matką Teresą e Giuseppe Moscatim, napełnił serca pielgrzymów ogromną radością.