Postawy wobec cierpienia w Biblii

„Cała prawda o cierpieniu zawiera się w historii kilku ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa. Wiele wieków wcześniej drogę tę opisał prorok Izajasz. Kluczowe słowa zawarte są w czwartej pieśni o Słudze Pańskim:’Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem’ (Iz 53,10).

Okazuje się, że cierpienie  jest koniecznym  sposobem realizacji  ideału wiary. Jezus  zawarł tę prawdę w stwierdzeniu: ‚Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje’ (Mk 8, 34).

Jeśli uważamy się za ucznia Jezusa i żyjemy nadzieją na życie wieczne, bez cierpienia nie możemy wędrować szlakiem wiary. Prawda ta brzmi przerażająco, ale tylko wtedy , kiedy zapominamy , że Bóg ze swoją łaską jest zawsze gotowy nas wspierać.”
Autor: Mieczysław Guzewicz