CZAS WIELKIEGO POSTU Z BŁOGOSŁAWIONYM LUIGI NOVARESE

Z programu odnowy osobistej i stowarzyszeniowej Bł. Luigiego Novarese – 1973

Dopóki nasze posłuszeństwo będzie mistyczną kontynuacją posłuszeństwa Chrystusa i będzie przeżyte w ten sam sposób, w jaki On je przeżywał, do każdego z nas Jezus będzie mówił: „uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”. Od Jego Serca mamy uczyć się słodyczy, spokoju, pogody ducha, zaufania, uległości, posłuszeństwa, dyspozycyjności, pewności, że nie popełni się błędu bo On jest Dobrym Pasterzem, który do nas przyszedł z woli Ojca, aby pokazać nam i wprowadzić nas na drogę zbawienia. To właśnie cnoty posłuszeństwa mamy uczyć cierpiących, kiedy tłumaczymy im konieczność ciągłego powtarzania, w sposób szczególny w czasie próby, „bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.