Radio Elka Głogów: Czternaścioro niepełnosprawnych dzieci z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, przyjechało na rehabilitację do Głogowa. Akcję zorganizowało starostwo powiatowe oraz Zespół Szkół Zawodowych. – Wspiera nas wiele osób i instytucji – mówi Paweł Korzeń, dyrektor Mechanika.

Schorzenia dzieci z Kamieńca Podolskiego są różne. Do Głogowa przyjechały bowiem zarówno dzieciaki ze zwyrodnieniami kręgosłupa, dysfunkcjami ruchowymi, jaki i dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

Rehabilitacją zajmują się specjaliści z ośrodka prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża. – Już na samym początku turnusu jego uczestnicy zostali przebadani przez lekarzy. Dla każdego dziecka ustalono rehabilitacyjny program – mówi dyrektor ZSZ.

Nie wiadomo jeszcze czy będzie to jedynie jednorazowa akcja, czy też niepełnosprawne dzieci z Kamieńca Podolskiego będą przyjeżdżały do Głogowa regularnie. Jak twierdzi Paweł Korzeń, być może podobny turnus uda się zorganizować w przyszłym roku. – Wszystko jednak będzie zależało od możliwości finansowych. Tegoroczną akcję wspiera wiele osób i instytucji. Mer Kamieńca sfinansował podróż dzieci i ich opiekunów do Głogowa. Główny ciężar finansowy wzięło na siebie starostwo powiatowe – informuje Korzeń.

Pobyt niepełnosprawnych dzieci z Kamieńca Podolskiego w Głogowie potrwa do soboty. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 25 tysięcy złotych. (mai)