Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w czasie Świąt Bożego Narodzenia w głogowskiej kolegiacie na misję Cichych Pracowników Krzyża w Afryce.