Rzym, piątek 11 czerwca 2021

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najdrożsi Przyjaciele.

Napisano, że „ból uczy podróżowania wstecz: od dużego do małego, od bogatego do biednego, od zbędnego do niezbędnego”.

Dzielimy głęboki smutek z powodu nagłej śmierci Ks. Luigino. Śmierć zastała nas nieprzygotowanych i oszołomiła. W obliczu śmierci, której się nie spodziewaliśmy i której staraliśmy się za wszelką cenę zapobiec modlitwami, uczucia niedowierzania i oszołomienia wciąż pozostają z nami.

Zakorzenieni w Chrystusie, nie możemy uwierzyć, że modlitwa nie została wysłuchana. Głęboko wierzymy, że Ojciec wysłuchuje każdego wezwania i zbiera każdą łzę.

Być może potrzebujemy usłyszeć Jego odpowiedź inną od tej, jakiej się spodziewaliśmy. Być może potrzebujemy pomocy w powrocie do tego, co istotne: życia przeżywanego z żarliwym oddaniem charyzmatowi, apostolstwu, poważnej, szczerej i wytrwałej odpowiedzi powołaniowej.

Ksiądz Luigino był dla nas świadkiem tego wszystkiego i w swoim życiu czynił to z prostotą i intensywnością. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Mu za to, co nam przekazał i prosimy Go o wstawiennictwo, aby nasze drogi były owocne, w pięknym zadaniu ewangelizacji świata ludzkiego cierpienia, w świecie, w którym żyjemy.

W uroczystość Najświętszego Serca Chrystusa i Niepokalanego Serca Maryi odnajdujemy pewność miłości Boga, Tego, który „chciał wejść w granice historii i ludzkiej kondycji, przyjął ciało i serce, abyśmy mogli kontemplować i spotykać nieskończoność w skończonym”. (tak pisał Papież Benedykt XVI).

Tak też, idąc za radą bł. Novarese, „z Maryją przyjmujemy nieskończoną miłość Chrystusa i wraz z Nią dajemy naszą miłość”.

Dziękujemy za wielkie zaangażowanie w modlitwę, którą z nami dzieliliście. 

Dziękujemy za Waszą bliskość.

Dziękujemy za udział w bólu całego Stowarzyszenia. 

Dziękujemy za Wasze ciepło i Waszą troskę.

W imieniu wszystkich Cichych Pracowników Krzyża dziękujemy i wypraszamy dla każdego/każdej z Was błogosławieństwo Pana i Najświętszej Maryi Panny.

s. Anna Maria Manganiello         

Przełożona Generalna 

Cichych Pracowników Krzyża       

Ks. Marco Castellazzi

p.o. Moderator Generalny

Cichych Pracowników Krzyża