Zgodnie z kilkuletnim zwyczajem, pielgrzymować będziemy do Matki Bożej Rokitniańskiej, w związku z najbliższymi uroczystościami odpustowymi w naszym diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. „Zrodzeni do żywej nadziei”– tak brzmi hasło obchodów, zaczerpnięte z Pierwszego listu św. Piotra Apostoła (por. 1P 1,3). 

16 czerwca to właśnie pielgrzymi chorzy, z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie jak i służba Zdrowia jest zaproszona do przybycia przed Matczyne oblicze.

Program pielgrzymki:

10.15 – Rozpoczęcie pielgrzymki przed Bazyliką

——–> Koncert dedykowany osobom chorym i z niepełnosprawnościami

11. 00 – Uroczysta EUCHARYSTIA – polowa, przed Bazyliką

12.00 – Posiłek i program artystyczny

13.30 – Zakończenie pielgrzymki