11 maja 2018 r. to dla Cichych Pracowników Krzyża nie tylko radość z 5 rocznicy włączenia naszego Ojca Założyciela w poczet Świętych i Błogosławionych, ale również nasz współbrat, brat Wojciech Grzegorek został przyjęty jako kandydat do święceń kapłańskich. Dziś dotarły do nas słowa podziękowania od Br.Wojtka,które pozwolimy sobie zacytować:

“Drogie siostry i bracia,

Dziękuję Wam wszystkim za Waszą bliskość i modlitwy w dniu mojego przyjęcia wśród kandydatów do święceń. Świętowanie 5-lecia beatyfikacji naszego Założyciela w Capranica College z zastępcą ds. Ogólnych Sekretariatu Stanu było dobrą okazją do przypomnienia i ponownego przeżycia bogactwa darów otrzymanych od Bł. Luigi Novarese: zaangażowanie w pracę Sekretariat Stanu i jego służbę wśród chorych, którzy stali się dla niego samego, drogą do świętości.”

Pamiętajmy o br. Wojtku w naszych modlitwach i towarzyszmy mu ofiarą z naszych cierpień, bo droga, którą kroczy jest drogą piękną, ale trudną. Drogą przez Krzyż, ale ku Zmartwychwstaniu.

Bogu niech będą dzięki za dar Twojego powołania.