W dniu 08-02-2015 na zaproszenie ks. proboszcza Janusza Jastrzębskiego Cisi Pracownicy Krzyża przyjechali do Wrocławia do parafii Św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.
Podczas każdej Mszy Św. Ks. Radosław Horbatowski głosił kazania , gdzie przede wszystkim nawiązując do niedzielnej Ewangelii mówił o cierpieniu, które dotyka każdego człowieka. Wskazał na głębie cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem. Osoba chora musi odkryć wartość swojego cierpienia, przyjąć je i oddać je w ofierze Bogu jednocząc się z Chrystusem w Misterium Jego Męki. Każde cierpienie ma sens zbawczy ponieważ prowadzi do pełni życia w Jezusie Chrystusie.
Ksiądz Radosław mówił także o życiu i działalności Błogosławionego Luigi Novarese założyciela Cichych Pracowników Krzyża i Centrum Ochotników Cierpienia.Na koniec Mszy każdorazowo na przemian Siostra Ewa Figura i Siostra Beata Dyko dzieliły się z wiernymi świadectwem ze swojego życia.
Po każdej Mszy Św. były rozdawane czasopisma “Kotwica” , książeczki formacyjne, obrazki z Błogosławionym Luigi Novarese oraz ulotki o głogowskim domu “Uzdrowienie Chorych”
Celem akcji było wzmocnienie rozpoczynającej działanie nowej grupy Centrum Ochotników Cierpienia- Apostolatu Zbawczego Cierpienia w tejże parafii.

Ewa Ratajczak