Dzień 24 lutego (niedziela ) pogoda iście zimowa ,śnieżyca i mróz a my z radością jedziemy do Bartoszyc .Celem wyjazdu jest spotkanie w Parafii św Brunona z mieszkańcami miasta.
Chcemy przedstawić osobę i dzieła ks. prałat L. Novarese – jednym słowem apostolat chorych .O takim spotkaniu myśleliśmy od dawna .Będąc na okolicznościowych spotkaniach czy pielgrzymkach osób niepełnosprawnych zawsze przekazujemy informację o apostolacie zachęcając do tworzenia małych grup przy parafiach .
Zapraszający nas ks. Andrzej Marciniak apostolat ten miał okazję poznać jako opiekun osób niepełnosprawnych na turnusach w Głogowie i współpracując z nami jeszcze jako studentem Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie ..
Proboszcz ks. prałat Jan Jarosz także dużo wiedział o Centrum Ochotników Cierpienia . Nasz Asystent Kościelny ks. dr Adam Bielinowicz głosząc rekolekcję w tej parafii opowiedział mu o stowarzyszeniu i zachęcał do przyjęcia apostolatu w parafii. Zostaliśmy podjęci herbatą ,słodyczami i ciastem przez miejscowych księży .Następnie przeszliśmy do kościoła. Czekały tam osoby przybyłe z różnych bartoszyckich parafii. Po powitaniu wszystkich i przedstawieniu olsztyńskiej delegacji ks. Andrzej poprosił o zapoznanie uczestników spotkania z apostolatem chorych .
Teresa Skuza opowiedziała o powstaniu i działalności CVS i Cichych Pracownikach Krzyża. Danuta Steckiewicz omówiła pracę w małych grupach przewodnich. Daniela Szymczyk zapoznała zebranych z osobą i dziełami naszego założyciela ks. L. Novarese .Przedstawiła materiały formacyjne i Kotwicę . Izabela Rogulska podzieliła się informacjami z rekolekcji ,które odbywają się w Głogowie i zachęcała do brania w nich udziału. Grażynka Berent “wolontariuszka” – sekretarz Rady CVS dała szczególne świadectwo – mówiła “jestem osobą pełnosprawną , swoich rąk,nóg i oczu użyczam ludziom potrzebującym np. w łazience,kuchni , podaniu szklanki wody itp .
Osoby niepełnosprawne potrzebują nas zdrowych ,ale i my też ich potrzebujemy , dostajemy od nich wiele dobra. Zawsze mogę liczyć na modlitwę i uśmiech za udzielaną pomoc. .Dlatego tu jestem i zachęcam Państwa do podejmowania trudu niesienia wzajemnej pomocy. W tej wspólnocie jest ważna każda osoba – niepełnosprawna i ta zdrowa “. Rzeczywiście Grażynka od wielu lat towarzyszy osobom niepełnosprawnym i zawsze na jej pomoc można liczyć.
Obecny na spotkaniu ks. proboszcz podziękował za przybycie .Potwierdził swoje pragnienie aby ten apostolat rozwinął się przy jego parafii.
Na zakończenie obdarowano przybyłych obrazkami L. Novarese ,Kotwicami,płytkami z hymnem stowarzyszenia,ulotkami o głogowskim centrum, książeczkami formacyjnymi,itp.Poinformowałyśmy o beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego L. Novarese .
Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej organizuję pielgrzymkę .Rozdałyśmy plakaty,program i serdecznie wszystkich zaprosiłyśmy na tę szczególną uroczystość. Mamy nadzieję,że udało nam się zachęcić przybyłych na to pierwsze spotkanie aby stali się “zaczynem” apostolatu chorych w Bartoszycach .
Całe spotkanie zostało nagrane przez miejscową telewizję kablową Bart-Sat a Asia Kiwit zrobiła zdjęcia .

Daniela Szymczyk
Teresa Skuza