Wczoraj Papież Franciszek odbył symboliczną pielgrzymkę. Gest, który wyraża bliskość ze wszystkimi, którzy zmagają się z koronawirusem. Gest, który ma swój fundament w bliskości z Naszym Panem. Najpierw udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, aby zatrzymać się przed Najświętszą Maryją Panną, tą, która połączona z bólem Chrystusa, który dziś cierpi w członkach swojego Ciała, trwa w wierze. Następnie, udał się w krótkiej pieszej pielgrzymce, szanując swoje własne siły, do kościoła św. Marcela przy Corso, gdzie znajduje się Krzyż, który był noszony ulicami Rzymu w czasie Wielkiej Zarazy z 1522. Przed nim, Papież modlił się o zakończenie pandemii, która dotyka Włochy i cały świat, błagał o zdrowie dla tak wielu chorych, wspominał wszystkie ofiary prosząc o ukojenie bólu ich rodzin i przyjaciół.

W czasie gdy wszyscy śledzimy z uwagą ostatnie wiadomości, o liczbie zarażonych, ofiar śmiertelnych, środkach zapobiegawczych wprowadzonych przez władze, widok Papieża Franciszka idącego ulicami Rzymu, a następnie modlącego się przed ikoną „Wybawienia ludu rzymskiego” jak nazywany jest wizerunek czczony w Bazylice, widok Papieża na klęczkach przed Ukrzyżowanym, symbolizuje w czasie ogólnoświatowej pandemii inny, niezbędny dla każdego wierzącego i Ochotnika Cierpienia wymiar: modlitwę proszącą o uwolnienie od choroby oraz wstawiennictwo, to znaczy, stawanie przed Panem za wszystkich, którzy przed Nim nie stają. Modlitwę skierowaną do Dobrego Ojca, który kocha swoje dzieci i pragnie ich dobra. Włączmy się w modlitwę Papieża Franciszka słowami, które Wikariusz Diecezji Rzymskiej, kard. Angelo de Donatis, wypowiedział w Sanktuarium Divino Amore (Boskiej Miłości), do którego pielgrzymują rzymianie prosząc Maryję o wstawiennictwo:

O Maryjo, która oświecasz nasze drogi jako znak zbawienia i nadziei, Tobie się powierzamy, Matko Bożą Uzdrowienie Chorych, któraś pod krzyżem została włączona w ból Chrystusa, trwając w niewzruszonej wierze. Ty, Wybawienie naszego ludu, wiesz czego nam potrzeba i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o nas, aby, tak jak w Kanie Galilejskiej, powróciła radość i świętowanie po tym czasie próby. Pomóż nam Matko Boskiej Miłości pełnić wolę Ojca i robić to, co powie nam Jezus, który wziął na siebie nasze cierpienia i obarczył się naszym bólem, aby poprzez swój Krzyża, doprowadzić nas do Radości Zmartwychwstania. Amen. 

Br. Wojciech Grzegorek SOdC