“Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli!” kard. Stefan Wyszyński 

“Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią własnego życia: aby Człowiek żył z Boga i w Bogu.” Św. Jan Paweł II

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża naszym pracownikom, Członkom Centrum Ochotników Cierpienia oraz wszystkim Przyjaciołom naszej wspólnoty

życzy radości płynącej ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Niech Chrystus – jedyna Prawda, Droga i Życie napełni Was pokojem serca, radością, miłością i mocą potrzebną do głoszenia Ewangelii, abyście stali się w pełni Jego uczniami-misjonarzami.