Z prawdziwą radością pragniemy zaprosić na kolejną, już szóstą, Olimpiadę Sportową Osób Niepełnosprawnych “Victoria”. Olimpiada jest imprezą przygotowaną z myślą o młodzieży i dorosłych osobach niepełnosprawnych. Odbędzie się dnia 24 czerwca 2014 roku. Podobnie jak w poprzednich latach chcemy zaproponować młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym ruchowo lub/i intelektualnie wspólną zabawę sportową w różnych konkurencjach dostosowanych do ich niepełnosprawności. Wszystkim uczestnikom i opiekunom zapewniamy posiłek, uczestnikom również pamiątkowe dyplomy, medale i upominki. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 76 836-57-54.
Serdecznie zapraszamy!

logo_PFRON_2011_r  logo1

Projekt pn. „VI Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych VICTORIA ” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki do pobrania:

1) Z A P R O S Z E N I E
2) REGULAMIN OLIMPIADY
3) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
4) OŚWIAD. O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ
5) OŚWIAD. O PRZETW. DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
6) ZMIANA W REGULAMINIE OLIMPIADY

Ważne
Uprzejmie prosimy, aby kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczestników olimpiady były potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dziękujemy