W dniach od 7 do 11 lutego w Sanktuarium Maryjnym w niemieckim Altötting odbyły się celebracje liturgiczne związane z XXI Światowym Dniem Chorego. Uczestniczył w nich Moderator Generalny Cichcych Pracowników Krzyża ks. Janusz Malski. Główne celebracje XXI Światowego Dnia Chorego zostały przygotowane przez Papieską Radę Duszpasterstwa Zdrowia, której przewodniczącym jest Jego Ekscelencja Arcybiskup Zygmunt Zimowski.

Zasadniczym celem, ustanowionych przez Papieża Jana Pawła II, Dni Chorego jest wspieranie poprzez liturgię i modlitwę chorych i cierpiących na całym świecie. Mają one uwrażliwiać społeczeństwa na obecność wśród nich ludzi chorych i cierpiących, na potrzebę troski zarówno medycznej jak i duchowej o nich. Jeszcze innym motywem powołania do życia Światowych Dni Chorych była refleksja nad rolą ludzi chorych i cierpiących w Kościele i w świecie.

Ważnym wydarzeniem tegorocznych obchodów była Miedzynarodowa Konferencja pod tytułem “Czynić dobrze tym, którzy cierpią”, która odbyła się na Uniwersytecie Katolickim w Eichstätt. Uczestniczyło w niej około dwustu sześćdziesięciu osób, wśród których znaleźli się lekarze, dyrektorzy szpitali, naukowcy, kapelani i świeccy asystenci duchowi. Celem jaki został postawiony konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak zapewnić chorym optymalną i kompletną opiekę we wspólczesnych systemach sanitarnych. Konkluzją konferencji, jaką sformułował Arcybiskup Monachium, Kardynał Marx Reinchard, było podkreślenie centralnego miejsca, jakie posiadają chorzy w Kościele. Purpurat stwierdził, iż: “Parafie będą wiarygodne tylko wtedy, gdy w centrum ich troski duszpasterskiej znajda się chorzy i niepełnosprawni. Opieka zdrowotna – dodał – powinna mieć jako cel nadrzędny dobro chorych a nie względy ekonomiczne”.

Kardynał Reinchard przewodniczył 9 lutego Mszy Świętej w kościele św. Michała w Monachium, gdzie znajdują się relikwie Świętych Kosmy i Damiana (patronów lekarzy i farmaceutów). Pomimo panujących niskich temperatur we Mszy uczestniczyła znaczna liczba chorych i niepełnosprawnych oraz pracowników służby zdrowia. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z istniejącą na Uniwersytecie Eichstätt katedrą “Opieki duchowej” utworzonej w celu uwrażliwiania przyszłych pracowników służby zdrowia na potrzeby duchowe chorych niezależnie od ich przynależności wyznaniowej. Jeden z odpowiedzialnych za Katedrę, Ojciec Eckahard Frick SJ zwrócił uwagę na fakt, iż w Niemczech znacznie większa liczba chorych zwraca się po wsparcie duchowe do lekarzy bądź pielęgniarek niż do kapelanów szpitalnych czy duchownych w ogóle.Wieczorem 10 lutego zostały odprawione uroczyste nieszpory przed wizerunkiem Czarnej Madonny z Altötting. Po liturgii figurka Madonny została zaniesiona w procesji do kapliczki znajdującej sie w na centralnym placu miejscowości.

Główna celebracja liturgiczna Światowego Dnia Chorego odbyła sie 11 lutego. We Mszy, której przewodniczył Legat Papieski Arcybiskup Zygmunt Zimowski, uczestniczyła bardzo duża liczba wiernych przybyłych z różnych stron świata. Ks. Arcybiskup przypomniał wszystkim o papieskim zaproszeniu do przeżycia Roku Wiary, jako okazji do “odkrycia na nowo postawy Dobrego Samarytanina w umiejętności “patrzenia ze współczuciem i miłością” na tych, którzy potrzebują pomocy i opieki, w pochylaniu się nad słabszymi, przyjmowaniu ich ciężarów i troszczeniu się o nich”.

W swojej homilii, spośród świadków wiary, którzy troszczyli się o cierpiących, Arcybiskup Zimowski przywołał założyciela Cichych Pracowników Krzyża, Ks. Luigi Novarese. Niektórzy z chorych otrzymali sakrament namaszczenia chorych. Po komunii Biskup Zimowski przekazał dla sanktuarium w Altötting relikwiarz zawierający fragment sutanny Papieża Jana Pawła II zaplamionej jego krwią w czasie zamachu 13 maja 1981 roku. Relikwia ta została umieszczona w kaplicy obok złotej róży podarowanej także przez Jana Pawła II dla sanktuarium w czasie pielgrzymki 18 listopada 1980 roku. Prezydent Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia ogłosił w końcu, że za trzy lata Światowy Dzień Chorego odbędzie się w Nazaret w Ziemi Świętej.

Po Mszy świętej, wszyscy zebrani usłyszeli z ust Kardynała Reincharda smutna wiadomość o abdykacji Papieża Benedykta XVI. Szczególny wymiar miała w tym kontekście przewidziana w programie wizyta w domu rodzinnym Papieża Benedykta oraz w jego kościele parafialnym w Marktl gdzie Papież przyjmował chrzest.

Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Chorego Arcybiskup Zimowski wręczył “Medale Dobrego Samarytanina”. Medal dla Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, “za aktywność apostolską wśród niepełnosprawnych i chorych” odebrał Moderator Generalny, Ks. Janusz Malski.