W niedzielę 11 lutego przypadał XXVI Światowy Dzień Chorego.

Ojciec św. Franciszek w swym orędziu na ten dzień, którego tematem były słowa Jezusa, skierowane z Krzyża do Matki i ucznia Jana: ”Oto syn Twój(…)Oto Matka twoja” zwraca uwagę na tajemnicę Krzyża.

Jezus będąc na Krzyżu troszczy się o cały Kościół i całą ludzkość, a Maryja podziela Jego troski. Szczególną opieką objął osoby chore, aby mogły one przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem.

   W tym duchu odbyły się uroczystości w archidiecezji gdańskiej.

Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej obchodziło ten dzień w kościele „Gwiazda Morza” w     Sopocie. Uroczystą mszę św. dla licznie zgromadzonych członków COC celebrował ks. biskup Zbigniew Zieliński. Osoby chore, niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów powitał Asystent Kościelny ks. prałat Stanisław Łada.

Oprawę liturgiczną  mszy przygotowała grupa modlitewna z Sopotu, a oprawę muzyczną zapewnił zespół z Pruszcza Gdańskiego.

   Homilię wygłosił ks. biskup. Jego słowa skierowane były przede wszystkim do osób cierpiących, aby zrozumiały, że ich życie w nieustannym cierpieniu jest wielką wartością. Osoby obdarzone krzyżem cierpienia zostały wywyższone w Kościele, aby mieć udział w zbawczym dziele zbawienia. Wartość tego osobistego cierpienia polega na ofiarowaniu go za innych. Dzisiaj potrzeba światków cierpienia, aby świat był lepszy.

     Po błogosławieństwie końcowym pani Barbara Świątek poprowadziła drugą część uroczystości. Przedstawiła osoby wyróżnione przez Radę COC w 2017 roku.

      Wzorowym wolontariuszem 2017 roku został pan Andrzej Bącela.

Jest to człowiek niezwykle skromny, cichy, pełen pokory i miłości. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy. Od wielu lat jako wolontariusz bez reszty oddaje się bezinteresownej pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym.

        Po raz pierwszy Rada COC postanowiła przyznać wyróżnienie

„Młody wolontariusz COC”. Został nim Paweł Wiśniewski.

Pierwszy raz był na turnusie w 2010 roku, mając 13 lat. Był na wszystkich turnusach dla młodzieży w Głogowie i rekolekcjach dla wolontariuszy. Uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.  Swoją służbę wolontariusza traktuje jako rzecz naturalną i oczywistą. Podziękowania należą się też rodzicom, bo dobre przykłady, wartości i nawyki wyniósł z domu. Udział w działalności COC i rekolekcje na pewno przyczyniły się do kształtowania i utrwalania dobrych cech charakteru.

Wyróżnienie w imieniu syna odebrali wyraźnie wzruszeni rodzice.

       Kolejne wyróżnienie to„ Długoletni Członek Duszpasterstwa Osób niepełnosprawnych” i „ Honorowe Członkowstwo Stowarzyszenia COC” w uznaniu zasług za pracę na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych dodatkowym przeżyciem był moment wręczenia pamiątek przez ks. biskupa Zielińskiego i miłe słowo skierowane osobiście do każdego.

        Ostatnim punktem spotkania był koncert zespołu muzycznego z Pruszcza Gdańskiego.

      Spotkania w Sopocie na mszy św. w każdą drugą niedzielę miesiąca są dla członków COC wspaniałą okazją na wspólne przeżywanie Eucharystii, na osobiste kontakty z przyjaciółmi, na podzielenie się wspomnieniami z minionego miesiąca czy umówienie się na spotkanie, bo wszyscy tworzą jedną wielką Bożą rodzinę.