Cisi Pracownicy Krzyża serdecznie zapraszają do udziału w projekcie pn. „Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Gminę Miejską Głogów

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dojściu do optymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej poprzez wykorzystanie zajęć hipoterapeutycznych. Ma on również na celu umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym
w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych w postaci hipoterapii oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności i zniwelowania występujących dysfunkcji.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z miasta Głogowa
i okolic (limit miejsc 30). W projekcie wymagany jest wkład własny beneficjenta.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu:

1) Hipoterapia

Termin realizacji projektu: maj – październik 2015 r.

Zasady rekrutacji:

Kolejność zgłoszeń
Zgodność dokumentów pod względem merytorycznym
Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 od poniedziałku do piątku.
Nabór – obowiązujące dokumenty
1. ankieta osobowa
2. aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
3. karta kwalifikacyjna na zajęcia hipoterapii
4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach
Dokumenty należy złożyć osobiście w okresie od 07.04.2015r. do 24.04.2015r. od poniedziałku do piątku
w godz. 8,00 -14.00 w administracji Ośrodka w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 – tel. 76 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).
Serdecznie zapraszamy