W dniach 28-30 września 2018 odbyło się krajowe spotkanie Zarządów CVS w Stagniewie koło Elbląga. Podczas naszego pobytu odbyły się wybory nowego Zarządu Krajowego CVS, na najbliższe 6 lat. Obecnie Krajowym Koordynatorem jest Pan Zdzisław Waszkiewicz (Gdańsk). Doradcami w zarządzie są: Pan Stanisław Bogusz (Głogów) i Pani Teresa Skuza (Olsztyn). Do zarządu zostali ponownie włączeni: ks. Radosław Horbatowski – jako asystent kościelny CVS na kraj, z ramienia Cichych Pracowników Krzyża s. Ewa Figura i s. Beata Dyko, jako sekretarz. Codziennie sprawowana Eucharystia, podczas których modliliśmy się w intencjach naszych wspólnot CVS a także za tych, którzy już odeszli do Pana: śp. Mariolę Płotkę, śp. Jana Polańskiego, śp. Piotra Piechockiego, o którego śmierci w wieku 35 lat właśnie się dowiedzieliśmy, jak i za mamę Roberta z Gdańska, która w sobotni wieczór również odeszła do Pana. Miejsce, w którym odbywało się spotkanie prowadzi Wspólnota Betania. W sobotnie popołudnie odwiedził nas emerytowany ks. biskup Józef Wysocki, który skierował do uczestników swoje specjalnie przygotowane słowo. Poruszył w nim ważne wydarzenia z życia Kościoła na świecie i w Polsce a także zwrócił naszą uwagę na ważną rolę Słowa Bożego w naszym życiu. Był z nami również ks. Stanisław Łada (Gdańsk) i sprawujący bezpośrednią opiekę nad miejscem i apostolatem CVS z Elbląga, ks. Grzegorz Królikowski, któremu w sposób szczególny dziękujemy za gościnę, wsparcie i troskę.

Nowo wybranemu zarządowi życzymy wielu łask Bożych i tego, by bł. Luigi Novarese opiekował się i wypraszał siły do dalszego szerzenia charyzmatu w innych diecezjach Polski.