10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie integracyjne gromadzące rodziny osób niepełnosprawnych. O godz. 15.00 ks. Radek Horbatowski odprawił Mszę św. w kaplicy Domu “Uzdrowienie Chorych”. Jedną z intencji była prośba o Boże miłosierdzie dla poległych w wypadku pod Smoleńskiem, które miało miejsce także 10 kwietnia.

Po Mszy św. wszyscy przeszli do kolegiaty na wyjątkowe nabożeństwo. Była to Droga Światła – 14 stacji chwalebnych, odpowiadające 14 stacjom Drogi Krzyżowej. Każdy trzymał w ręce świeczkę, która symbolizowała nadzieję zmartwychwstania, która prowadzi do stacji wniebowstąpienia czy zesłania Ducha Świętego. To bardzo ważne nabożeństwo – stanowiące wielki znak i świadectwo naszej wiary w Niebo, wiary w to, że nasze życie nie kończy się na cierpieniu, smutku i śmierci. Po ostatniej stacji każdy podchodził do kapłana po osobiste błogosławieństwo.

To popołudnie ukazało nam wielką potrzebę tak głębokich spotkań, jaka tkwi w ludziach. Przyszło ponad 90 osób. Chcemy w tym momencie podziękować wspólnocie Cichych Pracowników Krzyża za udostępnienie miejsca i pomoc w organizacji, a także za obecność i wspólną modlitwę.

Nasze następne spotkanie odbędzie się 22 maja w Grodowcu. Będzie to nasza majówka, na którą wszystkich już teraz gorąco zapraszamy. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą dobrego humoru!