W uroczystość świętych Pawła i Piotra, nasza wspólnota miała radość powitania naszych braci w służbie lektoratu (Norbert i Appolonaire), Marcellin natomiast jako akolita. W swojej homilii biskup Barthélemy polecił im, aby podążali za krokami dwóch Świętych, których uroczystość obchodziliśmy 29 czerwca, ponieważ byli oni tymi, którzy dali fundamenty dla Kościoła, apostolatu i misji a także żyli we wzajemnej komunii. Lektorzy muszą więc być przesiąknięci i kształtowani przez Słowo Boże, a akolita musi być bardziej miłosierny. Na tej uroczystości było wielu księży, przyjaciół i członków wspólnoty. Na koniec odbyła się kolacja braterska i udział w afrykańskiej uczcie. Polecamy naszych współbraci Waszej pamięci modlitewnej.