Nadzieja w słabości
misja która rodzi się u stóp krzyża

Oto książka, którą wspólnota Cichych Pracowników Krzyża chce zaproponować na najbliższy rok liturgiczny dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Panem Bogiem i Matką Najświętszą. Została ona opracowana szczególnie jako pomoc formacyjna dla grup Centrum Ochotników Cierpienia. Autor analizuje w niej scenę z Ewangelii św. Jana – scenę dziejącą się u stóp Krzyża, kiedy to Matce Bożej powierzony zostaje Jan (a z nim my wszyscy), a Janowi zostaje powierzona Maryja (która jest darem Jezusa dla nas wszystkich). Te trzy osoby: Jezus, Maryja i Jan będą naszymi przewodnikami po drogach zawierzenia, ucząc nas budowania pełnej miłości relacji z Panem Bogiem pokazując cierpienie od nowej strony – od strony Jezusa Ukrzyżowanego, który dając nam Matkę, czyni nas dziećmi.
Autor: Armando Aufiero, tłum. I. Rutkowska