4 stycznia 2016 roku, w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie, spotkał się zarząd CVS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na swoje spotkanie zaprosiliśmy obecnego w Polsce Ks. Janusza Malskiego. W spotkaniu uczestniczyły też siostry Cichych Pracowników Krzyża i ks. Radosław Horbatowski, czym sprawili nam wielką radość. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy tego, co ksiądz Janusz zechciał nam przekazać i potraktowaliśmy to jako wskazówki do dalszej naszej pracy. W roku 2016, a więc w roku poprzedzającym jubileusz 100-lecia objawień w Fatimie, bardzo ważne jest abyśmy nie tylko pogłębiali duchowość związaną z tymi objawieniami, ale też przypomnieli sobie objawienia Anioła z Fatimy. Przez cały rok przygotowywał On pastuszków – Łucję, Hiacyntę i Franciszka – do spotkania z Matką Bożą. Nauczył ich też modlitw, do odmawiania których zachęcał nas ksiądz Janusz dzisiaj. Ksiądz Janusz uczulił nas też na to, by członkowie CVS głęboko przyjęli do swego serca wezwania Maryi z Fatimy i Lourdes i żyli nimi tak, by ogień Bożej Miłości był w nas. Byśmy nie stawali się rzemieślnikami, którzy automatycznie głoszą objawienia Maryi, a byli autentycznymi apostołami charyzmatu Błogosławionego Luigi Novarese. Ks. Malski przypomniał nam też wezwanie papieża Franciszka do wychodzenia na obrzeża, do wychodzenia do osób doświadczonych różnorakim cierpieniem. Jest to istota naszego apostolstwa. Zadał nam pytanie – na ile jesteśmy wrażliwi w swoich grupach i potrafimy towarzyszyć w momentach trudnych osobom, które żyją z poczuciem bezużyteczności… Dziękujemy księdzu Januszowi Malskiemu za przypomnienie nam istoty naszego apostolstwa i życzymy by Matka Miłosierdzia podtrzymywała we wszystkich trudnych doświadczeniach, a Bóg błogosławił obfitymi łaskami. Sobie nawzajem zaś życzymy, by w Roku Miłosierdzia wszyscy członkowie CVS naśladowali Chrystusa w Jego miłości miłosiernej do cierpiących i doświadczonych; i z pokorą Maryi nieśli Jego Miłość na obrzeża.
Zarząd CVS Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

MODLITA ANIOŁA Z FATIMY
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię.
O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.