Fundacja Betlejem z Moudy została założona w 1997 roku przez księdza Danilo Fenaroli, pracownika Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych (PIME). Jest to prywatna praca społeczna typu non-profit, która od 13 stycznia 2000 roku jest prawnie uznana przez kameruńskie Ministerstwo Spraw Społecznych. Dekret Prezydenta Republiki nr 2007/004 z 3 stycznia 2007 r. uznał jej użyteczność publiczną. Fundacja Betlejem znajduje się w Mouda, wiosce położonej 33 km od Maroua, stolicy dalekiej północy Kamerunu. Od 2002 roku Cisi Pracownicy Krzyża pracują w Mouda w Kamerunie, we współpracy z misjonarzami PIME, aby przeciwdziałać poważnej marginalizacji społecznej dzieci osieroconych, niepełnosprawnych i głuchych.

Realizując swoje działania, Fundacja przyjmuje zintegrowaną i partycypacyjną strategię interwencji, opartą na współpracy i zaangażowaniu członków rodziny, władz lokalnych i, w miarę możliwości, służb państwowych. Fundacja Betlejemska działa na rzecz realizacji swoich celów poprzez różne rzeczywistości/propozycje w ramach samej Fundacji. Zaangażowanie Stowarzyszenia ma być zakładem przeciwko trudnościom i różnorodności, powolnym postępem w kierunku wspólnego postępu i dobra osoby ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:

1. Centrum przyjęć dzieci
2. Przedszkole
3. Opieka pielęgniarska i lekarska
4. Szkoła dla Głuchych
5. Ośrodek formacyjny
6. Służba socjalna
7. Ośrodek rehabilitacyjny
8. Gospodarstwo rolne
9. Centrum sportowe

Jeśli pragniesz wesprzeć nasze misje zapraszamy na stronę:

https://www.cisi.pl/pomoc-dla-afryki/