“MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ…”

“„Miłosierdzia pragnę,nie ofiary” (Mt 9,13).
To jedno zdanie,które doskonale podsumowuje cały sens naszego zaangażowania, podkreśla tym samym horyzonty
nieskończonej wielkości i wyklucza to, co mogłoby je zubożyć w wyniku jakiejś zbyt dosłownej lektury.
„Powinniśmy być kanałami, które połączą skończone
miłosierdzie człowieka z nieskończonym miłosierdziem Boga” (bł. Luigi Novarese).
Rozważając ten fakt, że Bóg jest nieskończonym miłosierdziem…oczywista jest wręcz głębia i rozległość
zasięgu żywej wody łaski potrzebnej dla naszego życia! Zadanie oczyszczania „kanału” i troszczenia się o niego, bo gdy jest zatarasowany gruzem i ruinami, łaska ma zbyt mało miejsca, by się przez nie przedrzeć i nawodnić
pustynię naszych serc.” (wprowadzenie)

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża wydała nową książkę formacyjną dla Centrum Ochotników Cierpienia na rok duszpasterski 2015-2016. “Miłosierdzia pragnę….Cierpiący świadkami miłosierdzia”.