„Specyficznym powołaniem niepełnosprawnych jest uczyć ludzi, czym jest miłość. W tym względzie człowiek niepełnosprawny może stanowić przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych. Może stać się czynnym promotorem dzieła ewangelizacji” – powiedział abp Stanisław Gądecki w poznańskiej katedrze. Metropolita poznański przewodniczył Mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych z okazji obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W homilii przewodniczący KEP zauważył, że Bóg wyznaczył osobom niepełnosprawnym nietypową posługę w społeczeństwie i w Kościele. „Ta posługa polega na budzeniu wrażliwości w ludzkich sercach, miłości i służby. Osoby te umożliwiają taką postawę drugiemu człowiekowi” – podkreślił abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał, że Kościół uczy, że „ani niepełnosprawność, ani jej ideologiczne, ani polityczne interpretacje nie są w stanie pozbawić człowieka jego osobowej godności”. Każdy człowiek posiada godność nieporównywalną z żadnym innym stworzeniem.

Abp Gądecki zauważył, że Kościół razem z głoszeniem radosnej nowiny o zbawieniu musi łączyć troskę o przywrócenie ludzkiej godności oraz należnego miejsca w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym. Podkreślił, że przejawów troski o niepełnosprawnych należy dopatrywać się w chrześcijańskich dziełach miłosierdzia, pełnionych z miłości do Boga i bliźniego.

„Konieczne jest zagwarantowanie niepełnosprawnym na ciele i duszy takiej opieki, która nie podcinałaby ich zaufania do miłosiernego Boga” – stwierdził przewodniczący KEP.

Abp Gądecki, mówiąc o zadaniach Kościoła wobec osób niepełnosprawnych, zaznaczył, że nie tylko chodzi o popieranie godności i troskę o przestrzeganie praw człowieka niepełnosprawnego, lecz także o czynne włączenie się w proces integracji osób upośledzonych w społeczeństwo zdrowych obywateli.

Zwrócił uwagę, że w ludzkiej mentalności powszechna jest postawa odrzucenia niepełnosprawności jakby uniemożliwiała ona bycie szczęśliwym i realizację siebie.

Metropolita poznański zaznaczył, że świadczy o tym tendencja eugeniczna, aby wyeliminować dzieci nienarodzone mające jakąś formę niedoskonałości.

Podkreślił, że „jakość społeczeństwa i cywilizacji mierzy się szacunkiem, jaki okazują one najsłabszym swoim członkom”.

Mszę św. poprzedziła konferencja pt. „Społeczeństwo otwarte na osoby z niepełnosprawnością”, która odbyła się w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. 

 

źrodło:

https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-powolaniem-niepelnosprawnych-jest-uczyc-ludzi-milosci/