Bp Tadeusz Lityński 27 września odprawił Mszę św. wieńczącą obchody 900 lecie głogowskiej kapituły kolegiackiej i początków fundacji tutejszej świątyni. Pasterz diecezji podjął także decyzję o przywróceniu kapituły kolegiackiej w Głogowie.

W homilii bp Tadeusz Lityński podkreślił wyjątkowość głogowskiej kolegiaty. – Uświadamiamy sobie, że znajdujemy się w historycznym miejscu Dolnego Śląska, Ziemi Głogowskiej, które od 900 lat żyje świadectwem otwierania się na Boże Słowo, świadectwem modlitwy liturgicznej jako odpowiedzi na Bożą miłość – mówił biskup.

– Ale to miejsce jest też przykładem zmagania się naszych przodków ze swoimi wadami, słabościami, ze swoimi grzechami. W tych murach przez wieki były odczytywane biblijne teksty i przez wieki pochylano się nad ich znaczeniem – kontynuował.

Kaznodzieja przypomniał, że świątynia ma prowadzić człowieka do Boga. – Ta świątynia była i jest miejscem odczytywania woli Bożej w życiu człowieka na drodze ofiarnej służby – podkreślił.

Biskup przywołał historię głogowskiej kapituły Kolegiackiej, a także podkreślił, że kapituły kanoników, dalej stanowią bardzo ważny element w strukturze Kościołów partykularnych. – Świadczy o tym fakt, iż w Polsce nie tylko nie znosi się kapituł, ale reaktywuje się stare i tworzy nowe kolegia kapitulne, które cieszą się wielkim uznaniem nie tylko u kapłanów, ale także wśród wiernych świeckich. Kapituły ze swej strony winny korzystać ze wszystkich uprawnień przyznanych im przez prawo, aby aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła lokalnego i kształtowaniu jego oblicza – zauważył biskup.

Pasterz diecezji zauważył, że głogowska kolegiata należy do najstarszych instytucji kościelnych w Polsce. – Była pierwszą spośród wszystkich kolegiat na Śląsku. I choć ostatnia wojna obeszła się z nią bardzo okrutnie dziś cieszy oko mieszkańców i turystów. Mija właśnie 900 lat od ustanowienia kapituły przy kolegiacie w Głogowie – mówił biskup.

Duchowny na koniec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy kolegiaty. – Pragnę podziękować ks. prałatowi Ryszardowi Dobrołowiczowi za odważną i pełną zaangażowania pracę, za to uratowanie naszego skarbu dziedzictwa narodowego. Dziś dzieło to kontynuuje ks. kan. Rafał Zendran. Do odzyskanego materialnego kościoła chcemy zauważyć instytucję kapituły kolegiackiej, jej szlachetną i bogata przeszłość, ale także z jej udziałem iść w przyszłość. Dlatego podjąłem historyczną decyzję przywrócenia kapituły kolegiackiej w Głogowie na większą chwałę Boga i dla pożytku lokalnej wspólnoty Kościoła i Ziemi Głogowskiej – powiedział na zakończenie.

Dekret biskupa o przywróceniu kapituły kolegiackiej w Głogowie na zakończenie Mszy św. odczytał dziekan – ks. Stanisław Brasse.

W wydarzeniach rocznicowych w Głogowie wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także władze parlamentarne, samorządowe i miejskie.

O oprawę muzyczną zadbał chór Magnificat pod dyrekcja L. Słotwińskiej.

Po głównych uroczystościach marszałek Witek spotkała się z przedstawicielami miejscowej społeczności, w tym przedstawicielami Kolegiaty, a także wpisała się do księgi pamiątkowej.

900. rocznica Kolegiaty w Głogowie to wielka chwila dla ziemi głogowskiej oraz dla całej Polski. Jestem szczerze przekonana, że uroczyste obchody ukazujące bogactwo historii Kolegiaty będą nie tylko ważnym, mającym specjalny, duchowy wymiar przeżyciem dla wszystkich uczestników, ale także powodem do dumy i satysfakcji dla mieszkańców regionu” –  napisała Marszałek Sejmu.

Istniejące przy Kolegiacie do 1810 r. zgromadzenie kanoników, wniosło wybitny wkład w rozwój kultury i szkolnictwa w Głogowie i na Śląsku. Kolegiata w Głogowie została ufundowana w 1120 r. i jest najstarszą tego typu świątynią na Śląsku.

 

źródło:

  1. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=DA29154EB9DBDF6FC12585F000540E72

2. diecezjazg.pl

Galeria zdjęć autorstwa:

Rafała Zambrzyckiego (CiS_KS)