Tradycyjny Marsz Integracyjny Osób Niepełnosprawnych i Seniorów. Spod Pomnika Dzieci Głogowskich uczestnicy Marszu przeszli pod pomnik Jana Pawła II – Biblioteki Świętego Pielgrzyma. Tam odczytana została i złożona na ręce uczestniczących w Marszu przedstawicieli władz miasta i powiatu odezwa zawierająca 10 postulatów. Postulaty te zostały opracowane przez głogowskie organizacje pozarządowe skupiające w swych szeregach osoby niepełnosprawne i starsze. W marszu wzięli udział: Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz wraz z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych Agnieszką Dyk.