W poniedziałek 23 listopada w samo południe Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała, że nowym biskupem zielonogórsko-gorzowskim będzie bp Lityński. Komunikat odczytał ks. Piotr Kubiak w kaplicy Kurii Biskupiej. Na zaproszenie bp. Stefana Regmunta zebrała się w niej rada konsultorów, pracownicy kurii oraz przedstawiciele najważniejszych diecezjalnych instytucji kościelnych.

Oto treść komunikatu, na koniec którego wybuchły brawa: “Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Regmunta z posługi biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mianował biskupem zielonogórsko-gorzowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji Tadeusza Lityńskiego”.

Kanclerz kurii poinformował również, że do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez nominata, diecezją zielonogórsko-gorzowską będzie kierował – jako administrator apostolski – bp Regmunt. Zapowiedział także, że objęcie diecezji przez bp. Lityńskiego odbędzie się 5 stycznia 2016 roku w gorzowskiej katedrze. Później wszyscy zebrani odmówili “Anioł Pański” w intencji bp. Regmunta i bp. Lityńskiego.

– „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie”. Te słowa chciałbym wypowiedzieć w kontekście tej sytuacji. Aby mogło się to dokonać, to myślę, że nie jest tu ważna tylko osoba biskupa i nie tylko na niego powinny być teraz zwrócone oczy. Chcę w tym miejscu podziękować Bogu i tym, którzy stanęli na mojej drodze, także nieobecnemu wśród nas bp. Stefanowi Regmuntowi. Za jego misję i posługę w naszej diecezji, a także za te wszystkie dzieła, które realizował – mówił bp Lityński, który podziękował biskupom, kapłanom i siostrom zakonnym obecnym na ogłoszeniu papieskiej decyzji.

– Dziękując wam, jednocześnie chcę dodać bardzo szybko: „Proszę!”. Proszę o wsparcie modlitewne i wsparcie we współpracy. W tym najbliższym okresie nie chciałbym na sobie absolutnie skupiać uwagi. Przed nami są dzieła Boże, przed nami są zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, Adwent, Rok Miłosierdzia i okres Bożego Narodzenia – dodał.

– Poczytuję to sobie jako absolutnie niezasłużoną łaskę od Boga. To jest jakieś zauważenie was, drodzy księża. Całego zastępu duchownych tej diecezji, tej ziemi lubuskiej, bo jestem reprezentantem tego prezbiterium – dodał.

Kilka słów o Biskupie nominacie: