LUIGI NOVARESE – APOSTOŁ CHORYCH

Autor: Mauro Anselmo, tłum. Izabela Rutkowska

Jest to skrócony rys biograficzny, wzbogacony zdjęciami z życia i działalności Błogosławionego. Dynamicznie ukazuje jego zaangażowanie w służbę chorym i niepełnosprawnym oraz całą paletę różnorodnych działań, jakie podejmują jego wspólnoty.