Zapraszamy do lektury Listu od ks. Janusza Malskiego – Moderatora Generalnego Cichych Pracowników Krzyża i ks. Armando Aufiero – Przewodniczącego Międzynarodowej Konfederacji Centrum Ochotników Cierpienia z okazji 100 rocznicy urodzin naszego Ojca Założyciela, Błogosławionego Luigiego Novarese.

29 Lipiec 2014

Setna rocznica urodzin Błogosławionego Luigiego Novarese

 

Drodzy Bracia i Siostry, Cisi Pracownicy Krzyża i członkowie Centrum Ochotników Cierpienia ! 

W dniu 100 rocznicy urodzin Błogosławionego Luigiego Novarese (29.07.1914), zapraszamy Was do wzniesienia hymnu wdzięczności do Boga, za dar życia naszego Ojca Założyciela, “kapłana zakochanego w Chrystusie, w Kościele i gorliwego apostoła chorych” (Papież Franciszek, 17 maja 2014). Błogosławiony Luigi Novarese, kierując się przesłaniami Matki Bożej z Lourdes i Fatimy, ze swojego życia uczynił skarb, również dzięki doświadczeniu choroby. On, jako chory, potrafił wejść i zrozumieć sposób myślenia chorych, potrafił zrozumieć sposób, w jakim zachowywali się w chorobie, przemieniając osobę chorą, traktowaną w sposób przedmiotowy, ukazując nową alternatywę i pomagając  stawać się podmiotem działania. Poprzez spotkanie z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym odkrywa zbawczy sens cierpienia i staje się apostołem.

Założone dzieła, wraz z Siostrą Elwirą Miriam Psorullą, były i są pewnymi środkami do owocnego apostolatu. Teraz, to właśnie na nas spoczywa odpowiedzialność za głoszenie, w różnych częściach świata charyzmatu, który zapoczątkował Bł. Novarese i który z pewnością będzie prowadził Duch Święty.

Drodzy Bracia i Siostry. Dziękczynienie za Beatyfikację wraz z Papieżem Franciszkiem, święto 100-lecia narodzin Błogosławionego Luigiego Novarese w Casale Monferrato – w czerwcu br., rekolekcje w Re, Valleluogo i w innych domach naszego stowarzyszenia, 63 pielgrzymka Maryjnej Ligi Kapłańskiej do Lourdes a także inne inicjatywy, które odbyły się w różnych diecezjach i regionach we Włoszech, ale też w innych krajach, gdzie są obecni Cisi Pracownicy Krzyża i członkowie Centrum Ochotników Cierpienia, przyjmujemy jako momenty bardzo znaczące, które pozwalają nam kontynuować z wielką ufnością naszą drogę stowarzyszeniową, wraz z różnorodnymi wydarzeniami kościelnymi. Są one odskocznią od życia codziennego a jednocześnie pozwalają nam na utrzymaniu żywej wiary i danie nowych chęci i sił do misji ewangelizacyjnej, w tym historycznym czasie: wielkich wyzwań i niespotykanych możliwości.  

Nadchodzące Międzynarodowe Zgromadzenie Konfederacji, które odbędzie się, w Rzymie, w celu weryfikacji i zaplanowania następnych trzech lat pracy, w sposób szczególny zwróci uwagę na pilną potrzebę ożywienia wiary, aby móc świadczyć z radością i jednoznacznością a także stawać się bardziej dyspozycyjnymi, w duchu pokory i prawdy podczas ewangelizacji, o czym bardzo często przypomina nam Papież Franciszek, zwłaszcza w Evangelii Gaudium. Aktualnie ludzkość doświadcza różnych kryzysów a także wszelkie wybuchy wojen, wzywają nas, abyśmy nasze życia jeszcze bardziej oddali Matce Bożej, abyśmy jeszcze mocniej zawierzyli Niepokalanej. Jesteśmy wezwani do nawrócenia naszych serc, aby wzmocnić nasze życie wiary a dzięki temu wyznawania tej wiary z nowym przekonaniem i zapałem, z ufnością i nadzieją, tak jak to uczynili Błogosławiony Luigi Novarese i Siostra Elwira Miriam Psorulla.  

Odnawiając zadanie bycia w komunii modlitewnej i działania apostolskiego, pozdrawiamy Was i życzymy Wam radości, która rodzi się z przynależności do Dzieł założonych przez Bł. Novarese, na wzór świadectw życia wielu naszych Braci i Sióstr „siewców nadziei”.

 

Ks Janusz Malski                                                                                                                    Ks. Armando Aufiero

Moderator Generalny                                                                                                     Przewodniczący Międzynarodowej Konfederacji

Cichych Pracowników Krzyża                                                                                                Centrum Ochotników Cierpienia