Międzynarodowa Konfederacja CVS

Prezydium

Via di Monte del Gallo, 103

06 39674243

presidente@luiginovarese.org

Rzym, wtorek 1 października 2019

List do CVS Polski, Fatimy, Buenaventury, Acacias, Szwajcarii, Springfield

Drodzy przyjaciele CVS,

z geograficznego punktu widzenia jesteśmy oddaleni, a okazji do spotkania się nie ma za wiele. Chcielibyśmy jednak, abyście się nie czuli zaniedbani czy zapomnieni. Prawdą jest, że jako Konfederacja musimy dążyć do znalezienia sposobów na zacieśnienie bardziej stabilnych więzi i chcemy się tym również zająć.

Na różne sposoby, a także w różnych stylach apostolskich, wszyscy pozostajemy zjednoczeni w zamiarze bycia uczniami misjonarzami. Znajdujemy się w drugim roku Planu Trzyletniego zatwierdzonego na Walnym Zgromadzeniu Konfederacji i w tym roku akcent postawiony jest szczególnie na temat: “Misja wciela się w ludzkie ograniczenia”.

W dalszym ciągu towarzyszą nam w drodze Paweł i Tymoteusz, i Ewangelia, której się nie wstydzimy i dla której jesteśmy gotowi cierpieć. (por. 2Tm 1,8)

“Wsparci mocą Bożą, – pisał Jan Paweł II – musimy wziąć udział w trudach i w przeciwnościach zniesionych dla Ewangelii! Te słowa z listu do Tymoteusza otwierają również szlachetny i wymagający program dla każdego chrześcijanina w jego codziennym życiu. Jest to program ewangelizacji, tzn. uczestnictwa w szerzeniu przekazu ewagelicznego. Jak Chrystus, który “na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2Tm 1,10), tak samo my musimy czynić. A można to robić na tysiąc sposobów, w zależności od zróżnicowanych zajęć każdego; w domu i na targu, w szkole i w fabryce, w pracy i w czasie wolnym”. (Jan Paweł, II 15 marzec 1981)

Ten codzienny wymiar misji jest tym, który lubimy najbardziej, a z drugiej strony to on najbardziej nas angażuje, ponieważ wymaga uwagi na każdy przeżywany dzień. Mierzymy się z wiernością wobec Ewangelii, Ewangelii codzienności, która otwiera ścieżki świętości drzwi obok. Temat drugiego roku Planu duszpasterskiego międzynarodowego CVS “Misja wciela się w ludzkie ograniczenia – Nasz styl misyjny”- nakierunkowuje nas, jak nigdy, na głębię naszego charyzmatu. Zaprasza nas, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Chrystusa, który by przyjść na świat, wybrał wcielenie się przez podzielenie wraz z nami naszego ludzkiego ograniczenia, aby nikt już nigdy nie mógł powiedzieć, że Bóg nie może rozumieć naszego cierpienia.

Misja wciela się w ludzkie ograniczenia. Podkreślamy znacznie trzech słów, składających się na to zdanie Papieża Franciszka:

Misja. Rozumiemy ją jako cel naszego bycia na świecie. Piękne wyrażenie wielokrotnie powtarzane przez Ojca Świętego: „Jestem misją na tej ziemi i dlatego znajduję się na tym świecie!”. Odnotowujemy ziemski nacisk: ta ziemia, ten świat. Jest to przestrzeń geograficzna, która ogarniająca nas przez cały czas naszego życia. Tylko tutaj możemy ją wykonać. Nie jesteśmy na świecie przez przypadek, każdy z nas jest posłany przez Ojca z wpisanym w sercach wiecznym przeznaczeniem do przeżycia i głoszenia.

“Misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę zdjąć; nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. Jest czymś, czego nie mogę wykorzenić z siebie, jeśli nie chcę siebie zniszczyć.” Evangelii Gaudium, 273

Wciela się. “Istnieje dynamiczny aspekt wcielenia – pisze Carlo Laudazi. – Nie uważamy Wcielenia za zwykły fakt historyczny, ale za rzeczywistość, która nieustannie wciąga się w wydarzenia ludzkiej egzystencji, wypełniając je znaczeniem i kierując do jego prawdziwego, ostatecznego celu.”

Ta refleksja może również pokierować naszą decyzją o wcieleniu się w świecie jak Chrystus: z Jego celami, Jego nadmierną hojnością, determinacją, wolą zbawienia, Jego wyrzeczeniem.

W ludzkie ograniczenia. Nie bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy nie mieli granic! Staramy się uświadomić sobie, kim jesteśmy, ponieważ naszą spontaniczną tendencją jest chęć nieograniczania się. Nikomu nie jest łatwo zaakceptować własne i innych ograniczenia, czasem jest to droga trwająca całe życie. W CVS doskonale o tym wiemy: znamy zarówno wagę ograniczeń, jak i przede wszystkim łaskę, którą to ograniczenie niesie ze sobą, gdy żyjemy w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jego ograniczone ludzkie życie, przeżywane w pełni bez pobłażania, uczy nas, jak być na świecie, jak się nim opiekować i jak prowadzić świat do Królestwa Bożego.

Na mocy chrztu stajemy się uczniami-misjonarzami,

powołanymi, by nieść Ewangelię światu.

«Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele

i stopnia wykształcenia w wierze,

jest aktywnym podmiotem ewangelizacji.

Lud Boży jest ludem uczniem — ponieważ otrzymuje wiarę

— i misjonarzem — ponieważ przekazuje wiarę.

I to czyni w nas chrzest: daje nam łaskę i przekazuje wiarę.

Wszyscy jesteśmy w Kościele uczniami, i jesteśmy nimi zawsze,

przez całe życie; i wszyscy jesteśmy misjonarzami,

każdy w miejscu, które Pan mu wyznaczył.

Doświadczamy, jak pięknie jest dzielić doświadczenie miłości,

która nas wszystkich poprzedza, a jednocześnie domaga się,

byśmy byli «kanałami» łaski dla siebie nawzajem,

mimo naszych ograniczeń i grzechów.

(Papież Franciszek, Audiencja generalna 15 stycznia 2014)

Z tą pewnością w mym wnętrzu zapraszam do przemierzenia tego nowego roku duszpasterskiego z radością, poświęceniem, zaangażowaniem i owocami. W szczególny sposób życzę Wam, abyście przeżyli także nadzwyczajny miesiąc misyjny, mając na uwadze głoszenie Ewangelii na miarę naszego serca i na terytorium, na którym żyjemy.

Dziękuję Wam za pracę, którą wykonujecie, dbając o cenne dzieło szerzenia charyzmatu bł. Luigiego Novarese.

On, który świadczył o aktywnej sile woli w obliczu pasywnych sytuacji, niech Was wspiera w trudnym, ale ekscytującym zadaniu niesienia światła w ludzkie cierpienie.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Angela Petitti

Przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji CVS