Rzym 30 września 2020

Do członków CVS 

Najdrożsi Przyjaciele,

Miesiąc październik jest tradycyjnie poświęcony odmawianiu różańca świętego i jednocześnie misji. W ubiegłym roku Papież wskazał nam niezwykły miesiąc misyjny, aby wzmocnić w nas tę świadomość. On sam mówi o tym w Orędziu, które napisał na październik 2020 roku:

„Pragnę wyrazić Bogu wdzięczność za zaangażowanie, z jakim w październiku ubiegłego roku cały Kościół przeżywał Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem przekonany, że pomogło to w pobudzeniu misyjnego nawrócenia w wielu wspólnotach.”

Następnie dodaje: „W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid-19, ta misyjna podróż całego Kościoła jest kontynuowana w świetle słowa, które znajdujemy w historii powołania proroka Izajasza: „Oto jestem, poślij mnie” (Iz 6, 8). Jest to zawsze nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo poślę?”

W tym kontekście powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia z siebie z miłości do Boga i bliźniego, jawi się jako okazja do dzielenia się, posługi, wstawiennictwa. Misja, którą Bóg każdemu powierza, prowadzi nas przez dar z siebie, od pełnego bojaźni i zamkniętego ja do nowo odkrytego i odnowionego siebie.

Zrozumienie tego, co mówi nam Bóg w czasach pandemii, staje się wyzwaniem także dla misji Kościoła. Choroba, cierpienie, strach, izolacja są dla nas wyzwaniem.”

Pragniemy pozwolić na wyzwania płynące z cierpienia we wszystkich swoich formach i nie zawieść naszego misyjnego zadania.

Niech modlitwa różańca świętego towarzyszy naszym październikowym dniom. Odmawiajmy go z sercem, biorąc pod uwagę, jak mawiał Błogosławiony Novarese, „piękno i konieczność tego nabożeństwa. W rzeczywistości jest to najpiękniejsze nabożeństwo, które nieustannie kwitnie wśród chrześcijan; oddanie, które charakteryzuje Centrum Ochotników Cierpienia. W Różańcu Świętym rozważamy w pobliżu Najświętszej Maryi Panny miłosierną miłość Jezusa. Ta modlitwa kształci każdego członka CVS do życia w łasce Bożej, aby był aktywny duchowo. Tylko żyjąc w „łasce”, człowiek staje się podmiotem działania.”

Wzywani przez błogosławionego Novarese, zadajmy sobie pytanie, jakie działania misyjne możemy przeprowadzić w tym miesiącu, w naszej prostocie i naszych możliwościach.

W imieniu całego Stowarzyszenia proszę o szczególną modlitwę za ks. Janusza, którego zdrowie jest bardzo zagrożone. Zjednoczeni na modlitwie, prośmy Pana, by zachował go w zdrowiu.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.

                  Angela Petitti

Przewodnicząca Konfederacja Międzynarodowa CVS