Już skończyło się lato a jego schyłek zaowocował w przeciwieństwie do sadów dojrzałymi owocami współpracy na wielu polach Wrocławskiego Centrum Ochotników Cierpienia- Apostolatu Zbawczego Cierpienia. W ostatnią sobotę sierpnia odbyło się kolejne spotkanie chorych i niepełnosprawnych w Henrykowie . Uczestniczyło w pielgrzymce także nasz Apostolat Archidiecezji Wrocławskiej i to w sposób pełny. Było nas tym razem około 80 osób ale nawet na tle blisko 1000 uczestników byliśmy szczególnie widoczni poprzez szarfy jakie mieli nasi członkowie i sympatycy. Byliśmy widoczni także w działaniu oprawa liturgii poprzez czytania mszalne, modlitwę wiernych składanie darów w procesji, czy wręczenie kwiatów(br. Roman SOdC) i składanie podziękowań ks biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu, który odprawił dla przybyłych na VIII Archidiecezjalną Pielgrzymkę Osób Chorych i Niepełnosprawnych do Henrykowa. Uroczystość była transmitowana przez Radio „Rodzina” któremu wywiadu na żywo udzieliła Ewa Ratajczak Przewodnicząca Wrocławskiego CVS, patronat medialny miała czasopismo Niedziela (z wywiadem na temat pielgrzymowania liderki Beaty Wawerskiej), całość wraz z poczęstunkiem dla zebranych i częścią artystyczna animowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży we współpracy z Caritas Archidiecezjalną Wrocławską. Uczestnicy zwrócili uwagę na nasze szarfy ,ze warto by każda grupa uczestników miała swoje w odpowiednich barwach a niewidomi z doszytym dzwoneczkiem by łatwiej było się w tłumie rozpoznać i znaleźć. Nasza Wspólnota od początku co rocznie uczestniczy w tej Pielgrzymce z wielka radością , bo jest to nasz czas nasze świętowanie bycia razem młodych starszych chorych i zdrowszych wszystkich razem , bo na tym polega wspólnota. Uczestnictwo we mszy sprawowanej przez biskupa w koncelebrze z kapłanami związanymi ze środowiskiem osób chorych i niepełnosprawnych. Zawsze to integruje i podnosi na duchu , ukazuje wartość i sens cierpienia nie dla samego cierpienia ale dla owoców płynących z jego rozumnego ochotnego nie tyle przyjęcia ale ofiarowania w intencjach o jakie prosiła Matka Boża w Lourdes i Fatimie. Nasze świadectwo obecności i zaangażowania w ten dzień w Henrykowie jest z każdym rokiem bardziej widoczny i doceniany. Oby Bóg dozwolił nam uczestniczyć w pełni także w przyszłym roku.

Br. Roman Płatek