Założyciele

Błogosławiony Luigi Novarese i siostra Elvira Myriam Psorulla poświęcili swoje życie służbie chorym, inicjując nowatorski apostolat z cierpiącymi i na ich rzecz.