Kapłańska Liga Maryjna jest pierwszą z rodzin zrodzonych z wielkiego serca bł. Luigi Novarese. Powstała ona bowiem w 1943 roku z zamiarem zjednoczenia kapłanów w więzi z Niepokalaną.

Celem jest m.in. synowskie przeżywanie ducha nabożeństwa do Matki Bożej oraz realizacja intymnego braterstwa kapłańskiego pod okiem Maryi Najświętszej, Matki Kościoła.

Podstawa działania duszpasterskiego Ligi dotyczy przede wszystkim realizacji próśb Najświętszej Dziewicy złożonych w Lourdes i Fatimie:

– naprawić wiele grzechów, które obrażają Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi;

– modlić się za grzeszników;

– modlić się za papieża, biskupów, kapłanów i ich posługę.

Kapłańska Liga Maryjna prowadzi swoją działalność w synergii z Cichymi Pracownikami Krzyża oraz dwoma pozostałymi Stowarzyszeniami “Centrum Ochotników Cierpienia” oraz “Bracia i Siostry Chorych”.

Wśród działań znajdują się:

– promowanie odpowiednich inicjatyw mających na celu szerzenie nabożeństwa i czci wobec Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi;

– organizacja rekolekcji i kursów rekolekcji;

– organizacja Pielgrzymek dla chorych księży do Lourdes;

– promowanie konferencji i kongresów mających na celu pogłębienie wiedzy o świecie ludzkiego cierpienia.