Dowiedz się więcej

Portugalia - Fatima

adres
Dom Św. Hiacynty i Franciszka Marto – jest to centrum duchowości, które przyjmuje grupy pragnące odbyć rekolekcje, spotkania formacyjne, konferencje; gości również pielgrzymki przyjeżdżające do Fatimy, ale i jest otwarty na pojedyncze osoby, które w tym niezwykłym miejscu (3 km od Cova da Iria) chcą doświadczyć ciszy oraz atmosfery modlitwy, skupienia.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Polska - Głogów

adres

Dom Uzdrowienie Chorych im. Jana Pawła II – jedyny dom wspólnoty w Polsce i w tzw. bloku wschodnim. Stanowi on centrum rekolekcyjne wspólnoty, organizując turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne, spotkania z chorymi i niepełnosprawnymi, rozwijając apostolat Centrum Ochotników Cierpienia. Jego misją jest duchowa edukacja środowiska ludzi cierpiących mająca na celu ukazywanie wartości zbawczej ich cierpienia oraz ich aktywnej roli w życiu społeczeństwa i Kościoła.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Ziemia Święta – Jerozolima

adres

Dom Matki Miłosierdzia – znajduje się na zboczu Góry Oliwnej, na drodze wiodącej od kościoła Pater Noster do Betfage, skąd jest widok na całą panoramę Jerozolimy. Jest to idealne miejsce dla księży i osób świeckich, które przyjechały tu na studia biblijne, przystosowane również dla tych, którzy chcieliby się tu zatrzymać na medytację, zrobić duchowy przystanek. Tutejsza wspólnota żyje duchem domu Marii, Marty i Łazarza.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Kamerun – Mouda

adres

Fundacja Betlejem – powstała w 1997 roku. Dom ten stanowi schronienie dla sierot, wdów i osób niepełnosprawnych. Ponadto prowadzi kursy przysposabiające do różnych potrzebnych tam zawodów, kursy sztuki. Jest tam również szkoła specjalna dla niesłyszących.

Dowiedz się więcej