Duchowość Cichych Pracowników Krzyża jest związana z Niepokalaną. To Ona jest Matką każdego z nas i to Ona prowadzi do Jezusa. W naszym życiu realizujemy orędzia Matki Bożej z Lourdes i Fatimy, gdzie nawoływała do modlitwy i ofiary.

Maryja pomaga nam przemieniać nasze życie, nasze myśli i nasze działania. To Ona uczy nas nowej drogi, która biegnie po dwóch torach – torze pokory i posłuszeństwa. Od Niej i przy Niej, jak apostołowie w Wieczerniku, nabieramy sił, aby nieść Chrystusa tam, gdzie cierpienie i choroba przysłania horyzonty wiary i nadziei. To Ona jest nauczycielką prawdziwej modlitwy, bo jej życie było ciągłą modlitwą. Magnificat jest tego znakiem. Wpatrzenie w Maryję, chcemy wraz z Nią uczyć się słuchać Chrystusa i tak jak Ona stawać się Jego uczniami. Iść za Nim aż po Krzyż i przyjąć całe dziedzictwo wiary i zbawienia dane nam przez Niego.

Każdy Cichy Pracownik Krzyża oddaje swe życie Bogu poprzez akt konsekracji przez ręce Maryi Niepokalanej, w dniu 8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Maryja staje się dla każdego z nas Mistrzynią życia Duchowego i przewodniczką w działalności apostolskiej. Każdy wybór, który czynimy, nawet ten najmniejszy, czynimy wraz z Nią. Z dziecięcą ufnością spieszymy do Niej, aby powierzyć Jej wszystkie nasze sprawy i trudności. Żyć z Maryją i być jak Maryja odzwierciedleniem Chrystusa w naszym życiu i w życiu innych. W sercu Matki znajdujemy ucieczkę w chwilach zwątpienia, od Niej chcemy się uczyć bycia czystymi po to, aby odnajdywać w niej Chrystusa i dawać go poznać innym ludziom.

Kolejnym elementem naszej duchowości to droga siedmiu stopni ciszy wewnętrznej. Droga ta, zaproponowana przez Bł. Luigiego Novarese jest wielkim darem miłości, który nam pozostawił nasz ojciec założyciel, a który powinniśmy przyjąć z radością i pokochać, aby żyć w pełni charyzmatem naszego stowarzyszenia. Nie jest to droga łatwa, ale nie jest też niemożliwa do przejścia, ponieważ mamy przykłady wielu świadków wiary, którzy w pełni zaakceptowali i wcielili w życie tę duchowość. Pierwszą z tych osób jest sam błogosławiony Luigi Novarese. To On, przeszedłszy tę drogę we własnym życiu, zauważył jej wielką wartość i nie bał się zaproponować jej wszystkim ludziom, którzy z odwagą i miłością chcą przyjąć krzyż Chrystusa w swoim życiu i wraz z Nim zbawiać świat.

Każdy z nas może rozpocząć tę drogę, ponieważ każdy z nas jest powołany do Świętości… Jest to powołanie wszystkich chrześcijan: „… bądźcie Święci jak święty jest wasz Ojciec w niebie…”. Niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, niezależnie od cierpienia, które przeżywamy, niezależnie od choroby czy niepełnosprawności. Chrystus również nas wzywa do tego, abyśmy byli święci i tę świętość możemy osiągnąć na drodze siedmiu stopni życia wewnętrznego.

Siedem stopni życia wewnętrznego, które zostawił nam Błogosławiony Luigi Novarese:

1. Walka z grzechem ciężkim.

2. Walka przeciwko grzechom lekkim.

3. Otwarcie się na łaskę Bożą i pielęgnowanie ciągłej obecności Boga w nas poprzez przezwyciężanie naszych złych skłonności.

4. Współdziałanie we wszystkim z Matką Najświętszą.

5. Współdziałanie we wszystkim z Duchem Świętym.

6. Kroczenie za Chrystusem Ukrzyżowanym.

7. Całkowite oddanie się woli Bożej tak jak uczynił Syn Boży na Krzyżu, w samotności i opuszczeniu.